top of page
DESPRÉS DEL DESPRÉS
PERVERSIÓ REPROVADA
HÒSTIA REHÒSTIA
CAPELLANETS CAGATS
SANTOS D'AQUÍ
RELIQUIA DE SONATA PUNXENTA
SILENCI SANGÓS
OVULACIÓ BACHIANA
SILENCI EN RUNES
OBLIDATS I OFEGATS
SO ABANS DEL SO
SONS ABDUÏTS
NATURA OBLIDADA
TERRA FERIDA
DESTINTS PREDESTINATS
NAUFRAGI CADENCIAL
SOM-HI
SILENCIS PERPETUATS
DUBTE DEL DUBTE
OPCIONS
SILENCIAT
LLIBERTAT FICTÍCIA
SILENCIS CÒMPLICES
ESCLETXES
INPUTS
NEGUITS
bottom of page